DRY NEEDLING

Hoewel dry needling reeds in de jaren zeventig in Canada is ontwikkeld, is de behandelvorm pas in 2007 opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. In Nederland wordt dit daarom nog gezien als nieuwe behandelvorm door fysiotherapeuten.

De meest voorkomende veroorzaker van pijnklachten aan het bewegingsapparaat is myofasciale pijn. Dit is pijn die wordt veroorzaakt door zogenaamde triggerpoints. Dat zijn een soort 'knopen' in de spier, die pijn veroorzaken. Vaak zit het triggerpoint op een andere plek dan waar u de pijn voelt.

Dry needling is een zeer effectieve behandelvorm die gericht is op het uitschakelen van de pijnveroorzakende triggerpoints. Door middel van een gericht prikje met een dunne naald zal de spier na de behandeling gaan ontspannen. Dry needling is geen acupunctuur en heeft in tegenstelling tot acupunctuur geen energetisch kader en er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort ?kramp? gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kortere duur.

Bij Wijnands Fysiotherapie zal altijd worden gekeken in hoeverre de pijnklachten worden veroorzaakt door triggerpoints. Wanneer hier in duidelijke mate sprake van is, dan kan in overleg een trainingstraject worden voorafgegaan door enkele sessies dry needling. De combinatie van dry needling en training zorgt voor een beter trainingsresultaat.

 DRY NEEDLING

Nieuws